Human Resources

Satsa på din organisation och den kommer växa.

Det ställs högre krav på medarbetarna idag. De ska prestera och vara kompetenta samtidigt som de ska jobba mot uppsatta mål. I samma andetag vill de att jobbet ska vara kul och inspirerande. Alla vill jobba i framgångsrika organisationer. Ny Position vet vad som krävs för att ta sig dit, Human Resources Management. Vi jobbar med mätbara system och modeller eftersom vi vet att åtgärder som baseras på fakta skapar lönsammare och roligare organisationer.
Det ska vara kul att gå till jobbet!

Som en strategisk samarbetspartner inom HR erbjuder vi följande tjänster:
 • Employment branding
 • Värderingsbaserat medarbetarskap
 • Personalstrategi
 • Kompetensutveckling

Second Opinion – Vår syn på saken.

När ett företag ska rekrytera nya personer eller omorganisera interna resurser, kan det vara värdefullt att kandidaterna granskas av någon utifrån. Ny Position ger en second opinion på den aktuella kandidatens kompetens och egenskaper. Vi på Ny Position samarbetar med flera ledande partners som har arbetspsykologiska test- och utvärderingsverktyg. Detta i kombination med djupintervju och matchning mot uppdrag ger kvalitativ konsultation.
Fler ögon är bättre än två!

Ledarutveckling – Laget före jaget.

Vi ser ledarrollen som en profession i sig. Det krävs kunskap och träning för rollen, precis som för andra yrken. Att utöva ledarskapet kräver närvaro vid rätt tillfällen, tid till dialog och coachning av medarbetaren, något som tar tid. Att skapa den tiden genom god planering och prioritering är viktigt. Självkännedom är också viktigt för den som tar täten. Hur agerar jag i olika situationer? En ledare blir aldrig färdigutbildad. Vår omvärld förändras hela tiden och därför är det viktig med kontinuerlig utbildning.

Områden inom ledarutveckling:
 • Ledarskapsprogram
 • Gruppdynamik
 • Mentorskap av nya och erfarna ledare
 • Traineeprogram
Satsa på din organisation och den kommer att växa!
Chefsrekrytering - Ny Position

Referensuppdrag

 • Ledarutveckling – Utifrån ett 360 graders perspektiv hjälpte vi en ledare att hantera medarbetare, kollegor och överordnande för att skapa ett effektivare och lönsammare företag.
 • Kompetensinventering – För koncerns räkning gjorde vi en HR Due Diligence inför ett bolagsförvärv. Kartläggning av ledarkompetens, värderingar, gruppdynamik osv. blev en viktig del i beslutsprocessen inför förvärvet.
 • Second opinion – Ett företag behövde hjälp att bedöma lämpligheten på en medarbetare vid intern ledarförsörjning. Vi löste det med personlighetstester och erfarna konsulter.
 • Gruppdynamik – Vi analyserade en grupp med våra personlighetstester och tog fram faktabaserade åtgärder för att öka effektiviteten i gruppen och på förtaget.
 • Coachning – En chef körde fast och vi hjälpte till att coacha henne för att komma vidare i sin yrkesroll, vilket borde nyttjas av många fler chefer i dagens tuffa arbetsklimat.

 

Kunder som vi jobbar med

Inwido logo - Ny Position XANO logo - Ny Position Eurofins logo - Ny Position Esbe logo - Ny Position Storaenso logo - Ny Position jönköping University logo - Ny Position

”Vi jobbar långsiktigt och i Ny Position har vi hittat en professionell partner som förstår oss och den gruppdynamik som finns inom vårt företag.”

Thomas Kiratsopoulos
Managing Director
Eurofins Environment Testing Sweden AB

”Ny position har med sin djupa kompetens inom flera områden förstått vad vi behöver och levt upp till de högt ställda krav som vi har vid rekrytering av nya medarbetare.”

Jörgen Ekdal
Styrelseordförande
ESBE Aktiebolag

”Vi har högt ställda krav på kompetens och verksamhetsförståelse när vi väljer rekryteringskonsult för att genomföra våra uppdrag, det hittade vi hos Ny Position.”

Terece Hjerpe
HR Direktör
Inwido Sverige AB