Human Resources – laget före jaget

Satsa på din organisation och den kommer att växa. För att det ska vara KUL att gå till jobbet.

Alla vill jobba i framgångsrika organisationer. Ny Position vet vad som krävs för att ta sig dit – Human Resources Management. Med lång erfarenhet av både små och stora frågor inom Human Resources arbetar vi med följande områden inom HR och ledarskap:

 • Värderingsbaserat medarbetarskap
 • HR-strategi
 • Teamutveckling
 • Employer Branding
 • Kompetensutveckling
 • Ledarskapsprogram
 • Second opinion
 • Coaching & mentorskap

Vi ser ledarrollen som en profession i sig. Precis som för andra yrken, krävs det kunskap och träning för rollen. Att utöva ledarskapet kräver närvaro vid rätt tillfällen, tid till dialog och coaching av medarbetaren, något som tar tid. Det gäller att skapa den tiden genom god planering och prioritering.

Självkännedom är också viktigt för den som tar täten. Hur agerar jag i olika situationer? En ledare blir aldrig färdigutbildad. Vår omvärld förändras hela tiden och därför blir det viktigt med kontinuerlig förbättring och utbildning.

Vi jobbar med mätbara system och modeller eftersom vi vet att åtgärder som baseras på fakta ger dig en lönsammare och roligare organisation.

Chefsrekrytering - Ny Position

Referensuppdrag

 • Ledarutveckling – Utifrån ett 360 graders perspektiv hjälpte vi en ledare att hantera medarbetare, kollegor och överordnande för att skapa ett effektivare och lönsammare företag.
 • Kompetensinventering – För koncerns räkning gjorde vi en HR Due Diligence inför ett bolagsförvärv. Kartläggning av ledarkompetens, värderingar, gruppdynamik osv. blev en viktig del i beslutsprocessen inför förvärvet.
 • Second opinion – Ett företag behövde hjälp att bedöma lämpligheten på en medarbetare vid intern ledarförsörjning. Vi löste det med personlighetstester och erfarna konsulter.
 • Gruppdynamik – Vi analyserade en grupp med våra personlighetstester och tog fram faktabaserade åtgärder för att öka effektiviteten i gruppen och på företaget.
 • Coachning – En chef körde fast och vi hjälpte till att coacha henne för att komma vidare i sin yrkesroll, vilket borde nyttjas av många fler chefer i dagens tuffa arbetsklimat.

Kunder som vi jobbar med

Elitfönster logo - Ny Position
XANO logo - Ny Position
Eurofins logo - Ny Position
Väderstad logo - Ny Position
Esbe logo - Ny Position
Nobia logo - Ny Position

”För oss på ESBE är Ny Position en trogen och långsiktig samarbetspartner. Med skicklighet, tempo och flexibilitet lever de upp till våra högt ställda krav och förstår snabbt vad vi behöver för kompetens, oavsett om det handlar om styrelserummet eller ledningsgruppen”.

Peter Cerny
CEO
ESBE Aktiebolag

“Ny Position är duktiga på att snabbt sätta sig in i organisationen och förstå vad vi behöver. Med sin djupa kompetens inom flera områden bemöter de våra höga krav”.

Peter Elgh
VD
Xano Industri

”Vi på Väderstad uppskattar Ny Positions nära arbete och förmåga att bemöta den kvalité vi efterfrågar. Deras starka engagemang och kompetens hjälper oss hitta nyfikna och driva medarbetare som vill växa med oss”.

Annika Franzén
HR Director
Väderstad AB