Vår syn på hållbarhet

Vi tar ansvar

Ny Position tar position för en mer hållbar värld

Långa och hållbara relationer utgör grunden i vårt arbete. Vi stöttar verksamheter som verkar för människan och en bättre värld. Genom att vi hjälper våra kandidater hitta rätt positioner och därigenom gör våra kunder mer konkurrenskraftiga bidrar vi med tillväxt i samhället.

Medarbetarskap

Det ska vara KUL att gå till jobbet

Hos oss har vi god affärsetik där vi värdesätter sekretess och integritet. För att skapa en hållbar balans för våra medarbetare är flexibilitet ett ledord för oss. Vi samlar energi i vår laganda, våra teamaktiviteter och friskvård där vi tränar tillsammans. I alla våra processer är vi två, i kris däremot – då är vi elva.

Klimatkompisar

Ny Position positionerar sig för en välmående jord

Genom att vara öppna och nyfikna för förändring kan vi anpassa vårt arbetssätt mot en mer digital värld och möteskultur. Vi försöker att spara på resurser, resa ansvarsfullt och planerar och effektiviserar möten på annan ort. Våra samarbeten sker i största mån med lokala leverantörer.