Digitaliseringens chefer

Alla pratar digitalisering idag. Om hur dess starka vindar gör dagens vardag snabb och föränderlig. Om det ständiga flödet som aldrig tar slut, hur konsumenter alltid är uppkopplade och all ny kompetens det medför. Det pratas utmaningar för att nå ut i det enorma bruset och utmaningar för att nå fram till kräsna konsumenter.

För ett tag sedan hade vi ett frukostseminarium tillsammans med Gustav Radell, marknadschef för Google Sverige. För dig som har missat detta finns det att läsa mer om här. Inspirationen flödade kring just digitaliseringen och hur det påverkar alla områden, alla branscher. Och inte minst, alla positioner. Detta fick oss att spåna vidare på temat.

Det pratas vilt om det vi nämnde ovan, men desto mindre om just chefers utmaningar i ett klimat som detta. För faktum är att om chefen inte är på topp, inte känner sig säker eller inte förstår sig på digitaliseringens melodi kan hela organisationen bli skakig.

Det ställs högre krav på chefer idag vad det gäller digital kompetens och snabbhet. Vidare meddelar chefer själva att det som stressar dem i dagens digitala klimat är att inte hänga med i den tekniska utvecklingen och att de förutsätts finnas tillgängliga nästintill jämt.

När du som chef sitter hemma i soffan är din digitala kompetens förmodligen rätt hög, för då är du på konsumentens sida. Annat blir det däremot morgonen därpå när du som chef även ska ta dig an en hel organisations digitala kompetens. Det är en stor utmaning, minst sagt. Men vi tror att det är viktigt att tänka och agera på två sätt. Dels att strategiskt ta sig an framtidsvisioner och tänka vilka nya möjligheter som digitaliseringen kan erbjuda. Men även att komma underfund med, och hantera, det som händer i nuet.

Många företagsledare och styrelser förstår inte vikten av vilken stor utmaning detta kan vara för chefer och organisationer. Men chefen har ju en nyckelroll i den ständiga förändringsprocessen.

Lyckad chefsrekrytering är i samband med detta viktigare än någonsin. Företag behöver en person som pallar det tryck digitaliseringen sprider och orsakar. Vi finns här och vi hjälper er hitta er Perfect Match. Läs mer om vår rekrytering här

Det finns också stor chans att ni redan har de kompetenser ni starkt tror på i er organisation. Kolla då in här vad vi kan göra för att ni ska nå en lönsammare och roligare organisation. För det ska ju vara KUL för alla att gå till jobbet!

Frågor eller funderingar? Kontakta oss!