Go Interim - hur fungerar det?

En komplex arbetsmarknad med ökad globalisering och rörlighet skapar stora utmaningar för organisationer – en interimskonsult är lösningen. Vi bad Helen och Jeanette hos oss svara på några vanliga frågor som kan dyka upp.

Hur fungerar det att ta in en interimskonsult och hur kan ett upplägg se ut?
Helen: Vi ser på Interim Management som något mer än bara en tillfällig lösning när en chef lämnar ett företag. Det är en möjlighet att tänka igenom vilka förändringar som behöver göras för att snabbt ta företaget till en ny nivå, innan nya ”chefen” är på plats. För uppdrag på denna nivå krävs det en interimschef med erfarenhet, kompetens och genomförandekraft.

Jeanette: Processen fungerar på så vis att kund presenterar ett uppdrag och utifrån kundens önskemål gör vi ett urval av interimskonsulter. Därefter ordnas ett möte mellan kund och konsult och om allt känns bra från båda håll går interimskonsulten in i företaget och levererar direkt. Kompetensnivån på konsulten ska alltid ligga lite högre än kravprofilen för att kunna gå in och prestera direkt samt för att få ut bästa möjliga effekt av uppdraget. Svårare än så är det inte :)

När passar det med en interim lösning?
Jeanette: Ett gyllene tillfälle att ta in en interimschef är vid förändringsarbete, alla typer egentligen. Det kan handla om att genomföra en organisationsändring, ta företaget in på nya marknader eller kanske bygga en ny fabrik.

Helen: Vi på Ny Position brukar summera det hela i 3 tillfällen då en interim lösning kommer väl till hands.
Genomförandekraft, verksamheten ska lyftas till en ny position, innan en ny chef tar vid.
Snabb ersättare, vid oväntad chefsavgång eller längre frånvaro.
Kompetensbehov, specialistkompetens inom ett unikt kompetensområde.

Kan Ny Position hjälpa till i denna fråga?
Helen: Mer än gärna! Vi har en välfylld kandidatbank med konsulter redo för uppdrag.
Jeanette: Vi hjälper er hitta just er perfect match!