Ny Positions Integritetspolicy

Ny Position värnar om sina kunder och kandidaters integritet. Vid kontakt med oss förekommer i vissa fall att personuppgifter lämnas. Vi får tillgång till personuppgifter genom registrering i vår CV-databas, men uppgifter kan också lämnas i form av brev, e-post, telefon eller via offentliga register. Uppgifter samlas endast in för bestämda ändamål, vanligtvis handlar det om att utföra en tjänst som berörd person och/eller företag har beställt. För att utföra vissa av våra tjänster kan uppgifter även överlämnas till samarbetspartners.

De uppgifter du kan komma att lämna vid kontakt med oss behandlas med största respekt för din integritet i enlighet med den aktuella dataskyddsförordningen, GDPR. Ändringar i personuppgiftshantering uppdateras på denna sida. Du har rätt att när som helst kontakta oss för att ta del av i vilken utsträckning vi hanterar dina uppgifter och/eller om du vill bli borttagen ut våra system.

Vid besök av www.nyposition.se använder vår webbplats cookies för att samla information om tid för besök, hur lång tid besöket pågår samt vilka sidor som besöks. Detta görs i analysverktyget Google Analytics med ändamål att kunna effektivisera och utveckla vår webbplats och därigenom ständigt förbättra upplevelsen får våra besökare. Ingen information om IP-adress registreras och information kan därmed inte kopplas till fysiska personer. Du bestämmer själv hur din dator ska hantera cookies via din webbläsares inställningar.

Mejlhantering
E-postmeddelanden ifrån Ny Position kan innehålla konfidentiell information endast avsett för mottagaren. Har du felaktigt mottagit ett e-postmeddelande ifrån Ny Position vill vi informera dig om att vidare kommunikation av meddelandet är strikt förbjudet. Vänligen meddela Ny Position så snart som möjligt och radera sedan meddelandet. Ny Position är inte ansvarig för korrekt överföring av meddelandet eller för eventuella förseningar i mottagandet.

Klicka här om du vill läsa mer om dina rättigheter!