Se mervärdet i lönekartläggningen

Har ni koll på HR-året för 2019? Det gäller att vara ute i god tid och planera för att det inte ska stapla sig på hög längre fram. En viktig del att hålla koll på är lönekartläggning.

För inte så lång tid sedan kom en lag där man som arbetsgivare med minst 10 anställda är skyldig att kartlägga, analysera och dokumentera löneskillnader mellan kön varje år. Här finns det massor med vinning att hämta och stora strategiska mervärden kan komma fram.

Vår kund Alfa Quality Moving tar detta på allvar och följer lagar och regler. Vi har fått äran att hjälpa dem med stöttning i deras lönekartläggning och bad Ulrika Hemming, Human Resources Manager,  svara på några frågor kring vårt samarbete.

 

Varför valde ni på Alfa Quality Moving att ta in extern hjälp av oss på Ny Position i er lönekartläggning?
Vi har tidigare jobbat med lönekartläggning på eget sätt med hjälp av excelmallar. Sedan, av en händelse, anmälde jag mig till en utbildning i lönekartläggning vilken visade sig vara mycket bra. I samband med att lagen kring lönekartläggning kom och med de kunskaper jag fick via utbildningen, så insåg vi att vi behövde arbeta på ett annat sätt än vi gjort tidigare.

Hur tycker ni att samarbetet med Ny Position har fungerat?
Med hjälp av Ny Position och kartläggningsverktyget de hjälpt oss med, har arbetet underlättats avsevärt. Den tunga biten var förarbetet i början, men när det väl är klart blir arbetet kommande gånger mycket enklare. Det är värdefullt med stödet och kunskapen som Ny Position kan bidra med.

Skulle ni rekommendera fler att ta in extern hjälp i sin lönekartläggning och i så fall varför?
Absolut! Det är en trygghet för oss på Alfa att vår kartläggning håller i relation till DO:s regler och riktlinjer.

Att arbeta på detta sätt är lättöverskådligt och när det stora förarbetet är gjort är det som sagt enkelt att göra ny kartläggning kommande år. I första hand har vi gjort jämförelser av löner mellan olika kön. Men även om det inte är ett lagkrav än, har vi även beaktat övriga diskrimineringsgrunder i analysen då vi är helt säkra på att det kommer med i framtiden.

Det kan kännas som en stor utmaning att komma igenom lönekartläggningen och kanske skjuter man det gärna framför sig. Med extern hjälp får man bra stöd att komma igenom det hela och i vårt fall finns alltid ett bollplank i projektteamet på Ny Position om man kör fast.

Hur var bollningen?
Vi på Alfa uppskattar verkligen känslan av trygghet i att göra detta tillsammans med Ny Position. Även om man gått en kurs i ämnet kan det vara svårt att driva arbetet helt själv. Jag upplevde att vi fick en tydlighet och bra förklaringar av projektteamet som verkligen vet varför detta ska göras. Ni på Ny Position har mycket HR i er, ni är inte bara rekryteringspartner utan ni kan det här!

 

Så, lönekartläggning… ni kanske tänker ”tufft” eller "vi tar det senare". Oroa er inte, vi på Ny Position tänker KUL! Och vi finns här för er som tycker det känns övermäktigt.