Låt alla pusselbitar falla på plats...

..med vår unika NMI – Nöjd Medarbetarindex.

Att genomföra en medarbetarundersökning varje år är riktigt bra. Det ger en temperaturmätning av organisationen och många viktiga nyckeltal att arbeta efter. Men vi på Ny Position tycker att det är en viktig detalj som saknas i många medarbetarundersökningar, nämligen att mäta;

Tycker era medarbetare det är KUL att gå till jobbet?

Vi arbetar med en unik NMI med frågor som berör organisationen i termer av ledarskap, gruppdynamik, individens utveckling och delaktighet. Förutom det tar vi det snäppet längre genom att även mäta effekten av er Employer Branding, det vill säga er attraktionskraft som arbetsgivare, era medarbetares trivsel och trygghet, deras motivation till era mål – och mycket mer. Helt enkelt om de tycker att det är KUL att gå till jobbet.

Nyligen hjälpte vi vår kund Mässbolaget med detta och vi bad Jan Lundin, VD, berätta om sin upplevelse av vårt samarbete.

”NMI är ett bra sätt för att ta pulsen på företaget och ta reda på var vi står någonstans med våra medarbetare. Ny Position hjälpte oss med ett bra förarbete där vi diskuterade vilka olika områden och frågor som är viktiga att ha med och där vi tillsammans anpassade det till vår organisation.

Jag uppskattar att NMI:n och resultaten inte endast blir en pappersprodukt utan att Ny Position även hjälper till att arbeta fram en praktisk handlingsplan utifrån resultaten. För oss handlade undersökningen mycket om vårt arbete inom Employer Branding och hur vi ska jobba med kompetensförsörjning för att fortsatt utveckla bolaget och vara en attraktiv arbetsgivare. Det tycker jag verkligen att Ny Position fångar upp bra”.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!