Vad är nyckeln?

Nästan 14 000 medarbetare i fokus när vi arrangerade Employer Brandingfrukost för flera av regionens stora arbetsgivare.

Fredag 1 mars var över 100 personer ifrån 30 olika företag på plats på Elmia Kongress och konserthus där vi anordnade frukost och föreläsning. Vår förhoppning med dagen var att bidra med värdefull kunskap som ökar attraktionskraften för arbetsgivare och bidrar till regionens tillväxt. Tillsammans representerade våra gäster nästan 14 000 medarbetare. Dagen till ära hade vi bjudit in två inspirerande och passionerade föreläsare som belyste vad arbetsgivare ska tänka på efter att man sagt ja till varandra– när det riktiga arbetet börjar.

Nyckeln till att behålla motiverade medarbetare som trivs på jobbet

Se era värderingar som er viktigaste tillgång. På vilket sätt skapar ni värde och hur gör ni för att jobba värderingsstyrt? Fokusera mer på ert varför, snarare än hur. Vi ser att arbetsgivare med en tydlig värderingsplatta och ett ambitiöst syfte har lättare att rekrytera. Och varför är det så? Jo, för att de attraherar medarbetare som delar deras passion.

Våga visa dig sårbar. Ett feedbackvänligt klimat där man som chef är genuin och vågar visa sig sårbar skapar tillit och ett tillåtande samtalsklimat på jobbet. Det gör i sin tur att ni kommer längre, som vi på Ny Position brukar säga, 1+1=3!

Stärk kulturen. Det tar millisekunder för oss att skapa ett första intryck, vi gör det utan att ens reflektera över det. Var medveten om vilket första intryck ni sänder ut och se till att ni äger det. Faktum är att det kan vara avgörande för en ökad attraktionskraft.