Second Opinion

Att tillsätta en ny position är en stor investering. Det är viktigt att hitta rätt, annars kan det tyvärr bli en dyr och ineffektiv historia. Många gånger behövs inte en hel rekrytering då det redan finns riktigt duktiga kandidater internt. Varför inte ge dem chansen att ta nästa steg, bredda sig eller kanske testa något nytt? Det är också vanligt att ha koll på en extern kandidat som skulle passa perfekt hos er.

Oavsett kan det vara värdefullt att låta någon utifrån ganska kandidaten. Vi kallar det Second Opinion, för att fler ögon är bättre än två. Christina svarar på några frågor kring detta.

Hur ser processen ut vid en second opinion?
Vår process består i det stora hela av 3 steg.

Kravprofil: För att veta vad vi ska bedöma startar vi med en kravprofil. På Ny Position använder vi oss av kompetensbaserad personbedömning och arbetar bara med verktyg som är granskade och mäter det som de avser att mäta. Vi tycker det är särskilt viktigt att utmana och ifrågasätta i kravprofilsmötet. Är det en ledande befattning på hög nivå behöver kandidaten komplettera och matcha övriga i ledningsgruppen.

Tester: Efter en kravprofil skickar vi ut lämpliga tester för rollen till kandidaten. Vanligtvis är detta en kombination av problemlösningstest/personlighetanalys samt ett verktyg som hjälper oss att få fram eventuella kontraproduktiva beteenden hos kandidaten som kan visa sig under extrem stress och press.

Djupintervju: Vi träffar kandidaten för en djupintervju där vi samtidigt verifierar det som har framkommit i testresultaten.

Ibland hjälper vi också vår uppdragsgivare med referenstagning om så önskas. Efter dessa tre steg gör vi en muntlig återkoppling till vår uppdragsgivare där vi går igenom kandidatens profil. Vi lämnar också över skriftliga rapporter som sedan kan användas för att leda och utveckla kandidaten i den nya rollen.

Varför är det bra att en extern part granskar kandidaterna?

Objektivitet! Det finns en risk att uppdragsgivaren redan har en uppfattning av kandidaten från en annan roll ifall den redan jobbar hos dem. Alternativt kan personen vara påverkad av någon annans åsikt om kandidaten ifall man känner till den på annat sätt. Vi som extern part kan med vår kompetens och erfarenhet och med hjälp av våra personbedömningsverktyg bedöma vår kandidat med objektivitet.

Frågor eller funderingar? Kontakta oss!

Bild: Pexels