3 tips för motiverade medarbetare

Kompetensen är idag en av de viktigaste tillgångarna för att nå affärsmålen och framgången är helt beroende av att ni lyckas attrahera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare. Något som inte är helt lätt när företag möter stor konkurrens om kandidaterna.

Vad ska man som arbetsgivare tänka på efter att man sagt ja till varandra– när det riktiga arbetet börjar? Här kommer tre tips från oss på Ny Position.

3 tips för att behålla motiverade medarbetare som trivs på jobbet

Se era värderingar som er viktigaste tillgång. På vilket sätt skapar ni värde och hur gör ni för att jobba värderingsstyrt? Fokusera mer på ert varför, snarare än hur. Vi ser att arbetsgivare med en tydlig värderingsplatta och ett ambitiöst syfte har lättare att rekrytera. Och varför är det så? Jo, för att de attraherar medarbetare som delar deras passion.

Våga visa dig sårbar. Ett feedbackvänligt klimat där man som chef är genuin och vågar visa sig sårbar skapar tillit och ett tillåtande samtalsklimat på jobbet. Det gör i sin tur att ni kommer längre, som vi på Ny Position brukar säga, 1+1=3!

Stärk kulturen. Det tar millisekunder för oss att skapa ett första intryck, vi gör det utan att ens reflektera över det. Var medveten om vilket första intryck ni sänder ut och se till att ni äger det. Faktum är att det kan vara avgörande för en ökad attraktionskraft.