Frågor om rekryteringsprocessen

Vi tog Catharina åt sidan och ställde några frågor om rekrytering!

Hej Catharina! Vilka fördelar skulle du säga att det finns med att ta in en extern part för rekrytering?
En av de största fördelarna skulle jag säga är avlastning. Ska du genomföra det själv behöver man vara medveten om att en väl genomförd rekryteringsprocess kräver mycket tid och resurser.

En annan fördel är att rekryteringskonsulten finns med som ett bollplank genom hela processen och kan utmana dig att tänka till och kanske tänka i nya banor för att utveckla organisationen.

En sista grej jag vill nämna är även möjligheten att nå fler kandidater. Som rekryteringsbyrå jobbar vi dagligen med att matcha kandidater & arbetsgivare. Vi är aktiva i många olika kanaler där arbetsgivaren själv kanske inte alltid figurerar. På så sätt har vi möjlighet att nå bredare.

Vad tror du är det viktigaste att tänka på som rekryterande chef i en rekryteringsprocess?
Om du som arbetsgivare väljer att anlita en rekryteringsbyrå är det viktigt för mig som rekryteringskonsult att man bemöts av en öppen och transparent information & kommunikation genom processen. Ju tydligare rekryterande chef är kring vilka förutsättningar som finns i organisationen och rekryteringen – desto bättre blir processen och resultatet.

Vilken är din favoritdel i rekryteringsprocessen?
Att få förmånen att träffa kunder och se deras spännande bolag, helt klart!

Sedan måste jag även säga att jag gillar uppföljning av de personer vi har rekryterat ut. På Ny Position är vi noggranna med att följa upp våra kandidater för att se att de trivs och om jobbet är vad de förväntat sig. Det är en speciell känsla när man hör att både kund och kandidat är nöjda. Att vi får förmånen att hjälpa till och stärka våra kunder med kompetens och samtidigt hitta meningsfulla jobb till kandidater är väldigt roligt!

Vilket är ditt roligaste uppdrag hittills? Och varför?
Oj, svårt! Men jag skulle nog säga en rekrytering jag jobbade med ganska nyligen. Vi hade flera duktiga slutkandidater och kunden såg möjligheten att ta tillfället i akt och anställa mer än en kandidat.