Kan ni inte rekrytera officiellt?

Lägg din tid på annat!

Och låt oss göra jobbet när ni behöver rekrytera men inte kan annonsera officiellt.

Handplocka kompetens, utan att gå ut officiellt. Ofta handlar det om positioner på koncernlednings-, företagslednings-, eller styrelsenivå, såväl nationellt som internationellt. I Executive Search behandlar vi varje uppdrag unikt och anpassar vår process och våra metoder för att nå bästa resultat. Med riktad sökning och största diskretion kontaktar vi lämpliga kandidater som har rätt kompetens och personlighet för den aktuella positionen.

Kontakta oss!