Samarbetspartner till Stora Styrelsedagen

Som stolt samarbetspartner till StyrelseAkademin bjuder vi in till Stora Styrelsedagen, 17 april 2012.
Varmt välkommen till Stora Styrelsedagen i Jönköping. En dag som bjuder på värdefulla insikter, diskussioner och inlägg som fokuseras på styrelsearbete. Vi får en inblick i vad som händer i styrelserummmet och en utblick av hur det arbetet påverkar lönsamhet och tillväxt.
Läs mer på www.styrelseakademien.se/sajonkoping/