Coachande ledarskap utvecklar framtiden

Syftet med ett coachande ledarskap är att stärka medarbetarnas
förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att
själva komma fram till lösningar. Det handlar om att lyssna, ställa
frågor och ge mycket feedback på prestationer. Men det är inte bara
cheferna som behöver lära sig att coacha sina medarbetare.
Cheferna behöver också stödjas i sina roller. Och vem är det som har
denna uppgift? Jo, just det: HR. Vi på Ny Position har både kunskap om och erfarenhet av detta ämna. Vill du veta mer? Kontakta oss omgående! Vi har bl.a. endagsutbildningar i coachande ledarskap.