Hallå där Maria Isaksson

HR chef på Högskolan i Jönköping.

Ni har precis avslutat ett ledarförsörjningsprogram, hur har samarbetet fungerat?
– Jo, tack, bara bra. Vi är mycket nöjda. Det är ett program där 15 av våra talanger har gått igenom en utbildning för att mogna in i en ledande roll. Det har mottagits väldigt positivt från hela organisationen.

På vilka kriterier valde ni hjälp av Ny Position för genomförande?
– Vi letade efter en samarbetspartner vi kunde känna förtroende för och insåg efter några möten att Ny Position hade den spetskompetens inom ledarskap som behövdes.
De samspelade med oss som ansvarar för HR-frågorna på ett bra sätt och tog fram ett program som anpassades väldigt väl efter våra önskemål. Vi är glada att de kunde hjälpa oss!