Personbedömning

Vilka är personens starka sidor och begränsningar? Vad motiveras han/hon av? Hur kommunicerar personen? Hur hanterar han/hon pressade situationer? Hur mycket driv har personen? Vilka möjligheter har personen att omvandla sina färdigheter i sitt praktiska arbete?
Det är frågeställningar som Ny Position arbetar med dagligen. Genom våra tester, analyser samt djupintervjuer identifierar vi personen som skapar den bästa dynamiken – ”Perfect match” – i er organisation.