Inte familjen annorlunda, men lite speciella är vi allt.

Vi är certifierade i familjerna SLG, SHL och Assessio inom Test och Analys. Det gör oss faktiskt lite annorlunda. SLG familjen är bra att tillämpa vid gruppdynamiska övningar samt självinsiktsövningar. SHL familjen och då främst OPQ använder vi med fördel i individutveckling för att få en fördjupad analys av en person. Assesios personlighetsinventorium HPI/HDS lämpar sig bra vid rekrytering av chefer. Här kan vi också få vetskap om eventuella kontraproduktiva beteenden som ofta visar sig vid ökad stress och press.

Ring eller kom förbi så berättar vi mer.