Ny Position – din förlängda arm inom HR!

Som en strategisk samarbetspartner hjälper Ny Position till att stödja din affärsverksamhet inom personalområdet.
Ny Position kan sköta hela personalfunktionen eller delar av den. Varför inte göra som några företag i trakten gjort? Att på ett resurseffektivt sätt förbättra personalidé kopplat till företagets mål och affärsidé med hjälp av oss på Ny Position!