Vikten av en professionell styrelse?

För många företag kan en väl sammansatt styrelse vara det som gör dem till en vinnare på marknaden.

Mervärden tillförs och skapar utrymme för den operativa verksamheten. Det är inte bara företag som befinner sig i en tillväxtfas som behöver kompetenta och drivande styrelsemedlemmar utan även lite mer ”mogna” företag kan ha stor nytta av människor med god kompetens och som ingår i olika nätverk.

När det gäller att välja sin styrelse bör man tänka på gruppdynamik och kompetens. Styrelsearbetet vinner på att vara lustfyllt, styrelsen bör ha en mångfald av kompetenser samt en god processledare som ordförande så att alla kommer till tals.

Behöver ni hjälp med rekrytering och sammansättning av er styrelse?

Välkommen till Ny Position! Med vårt breda kontaktnät på executive nivå har vi möjligheten, erfarenheten och kunskapen att hjälpa till!