Hur mår din organisation?

Det ställs allt högre krav på medarbetare idag. De ska prestera och vara kompetenta samtidigt som de ska jobba mot uppsatta mål. I samma andetag vill de att jobbet ska vara kul och inspirerande. I grund och botten är detta självklarheter.
HR-frågor är viktigare än någonsin och ett företags framgång avgörs av dess attraktion på marknaden. Lika viktigt är även medarbetarnas attityder och värderingar. Har du som ledare viljan att ta temperaturen på hur din organisation fungerar? Och nyfikenheten på vad kan ni tjäna på det?
Ny Position har en specialiserad internetbaserad enkät ”Nöjd Medarbetar Index”. Vi anpassar enkäten fullt ut till de frågeställningar som är viktiga för just er organisation.