Så här i rapporttider

En stark styrelse kan vara vägen till framgång och högre lönsamhet.

Hur ser sammansättningen ut i din företagsstyrelse? För många kan en väl sammansatt styrelse vara det som gör företaget till en vinnare på marknaden. Både företag som befinner sig i en tillväxtfas och mer mogna företag kan ha stor nytta av en styrelse med en mix av medlemmar från olika nätverk.

Att hitta externa ledamöter kan vara en både tidsödande och arbetsam process. Det är lätt att man går den enklaste vägen – att rekrytera från sitt eget nätverk.
 
Vi har god erfarenhet av lyckade styrelserekryteringar där nya medlemmar tillfört både kompetens och dynamik till gruppen.

Behöver ni hjälp med rekrytering och sammansättning av er styrelse?