Kompetensbaserad personbedömning

Ni vet väl att vi utbildar i kompetensbaserad personbedömning och intervjuteknik?

Det är det bästa sättet att identifiera rätt person för rätt roll. Genom att lägga fokus på beteende och vidare ställa beteendebeskrivande frågor i intervjuer undersöks det hur kandidater hanterar faktiska situationer.

Varför ska organisationer använda sig av kompetensbaserad personbedömning och intervjuteknik?

”Det behövs för att kunna göra rättvisa och objektiva personbedömningar av kandidater” – Christina Cajtoft, Ny Position.

”Kompetensbaserad intervjuteknik är ett strategiskt sätt att inte låta fällor och första intryck avgöra. Det kvalitetssäkrar processen och gör att vi når längre. Helt enkelt det moderna sättet att rekrytera på” – Anna Josefsson, Ny Position.

Genom att använda kompetensbaserad personbedömning och intervjuteknik identifieras dolda talanger. Därför vet vi på Ny Position att personen till höger är den ni söker. Vill du veta mer? Klicka här för att kontakta oss!