Rekrytering

Rekrytera rätt kompetens och ditt företag når nya höjder.

Letar du efter en Ny Position? Chansen är stor att du hittar den just här. Vi jobbar både med chefsrekrytering och rekrytering av specialister. Vår rekryteringsprocess bygger på att hitta rätt kompetens genom ett systematiskt arbetssätt. Vi pratar om ett aktivt engagemang där vi parallellt arbetar med ett fåtal uppdrag för att säkerställa kvalitet framför kvantitet.

Chefsrekrytering

Vi gör en grundlig genomgång av era behov, tittar på organisationens kultur och värderingar samt gruppens sammansättning och dynamik. Våra rekryteringskonsulter har mer än 20 års erfarenhet av chefsrekrytering och ledarskap.
Vi hjälper vi dig att finna ”perfect match” i ledningsstrukturer.

Specialistrekrytering

Att fånga och attrahera duktiga specialister är en utmaning för alla företag. Ny Position är bra på att identifiera de bästa specialisterna inom bl.a. ekonomi, försäljning, marknad, HR, kommunikation, inköp, produktion och teknik.
För att hitta duktiga specialistkandidater behövs inte bara rekryterings- och search-kompetens utan även klurighet, ihärdighet och ett stort engagemang. Låt oss hjälpa till när du behöver specialistrekrytering.
Rätt specialist i din verksamhet gör skillnad!

Executive Search

När det gäller Executive Search och chefsrekrytering, rekryterar och utvärderar vi morgondagens ledare till nyckelbefattningar. Ofta handlar det om positioner på koncernlednings-, företagslednings- eller styrelsenivå, såväl nationellt som internationellt. Varje enskilt uppdrag behandlas unikt och vi anpassar vår process och våra metoder för att nå bästa resultat. Med riktad sökning och med största diskretion kontaktar vi lämpliga kandidater som har rätt kompetens och personlighet för den aktuella positionen.
Våra unika nätverk ger resultat!

Styrelsetillsättning

För många kan en väl sammansatt styrelse vara det som gör företaget till en vinnare på marknaden. Både företag som befinner sig i en tillväxtfas och mer mogna företag har stor nytta av en styrelse med en mix av medlemmar från olika nätverk. Att hitta externa ledamöter kan vara en både tidsödande och arbetsam process. I vårt nätverk har vi erfarna styrelseproffs, men även den nya generationens ledamöter. Utifrån ägarnas målsättningar analyserar och identifierar vi lämpliga kandidater för att säkerställa att rätt strategisk kompetens tillförs bolaget.
En dynamisk styrelse påverkar affären!

Har du frågor kring rekrytering? Kontakta oss

Är du en kandidat? Registrera dig här

Söker du jobb? Lediga uppdrag

Chefsrekrytering - Ny Position

 

Referensuppdrag

  • VD – Alla uppdrag är inte offentliga och vi hjälpte en kund att hitta ny VD med kvalificerad search.
  • HR-chef – En större industrikoncern behövde en HR-chef vilket vi löste genom att nyttja våra nätverk och databaser.
  • Strategisk inköpare – Svårt uppdrag som våra rekryteringskonsulter löste genom att leta på platser som inte är så vanliga.
  • CFO – Kan tyckas lätt att lösa men ibland kan det vara svårt att hitta den som matchar uppdragsgivaren. Vår djupa kunskap om testverktyg var nyckeln.
  • Rektor – Privat skola behövde en rektor med lite höjd. Annonsering i olika medier tillsammans med search löste uppdraget på bästa sätt.

 

 

Kunder som vi jobbar med

Inwido logo - Ny Position XANO logo - Ny Position Eurofins logo - Ny Position Esbe logo - Ny Position Storaenso logo - Ny Position jönköping University logo - Ny Position

”Vi jobbar långsiktigt och i Ny Position har vi hittat en professionell partner som förstår oss och den gruppdynamik som finns inom vårt företag.”

Thomas Kiratsopoulos
Managing Director
Eurofins Environment Testing Sweden AB

”Ny position har med sin djupa kompetens inom flera områden förstått vad vi behöver och levt upp till de högt ställda krav som vi har vid rekrytering av nya medarbetare.”

Jörgen Ekdal
Styrelseordförande
ESBE Aktiebolag

”Vi har högt ställda krav på kompetens och verksamhetsförståelse när vi väljer rekryteringskonsult för att genomföra våra uppdrag, det hittade vi hos Ny Position.”

Terece Hjerpe
HR Direktör
Inwido Sverige AB