VÄDERSTAD AB är ledande inom jordbearbetning och sådd. Väderstads lantbruksmaskiner har en lång tradition av hög kvalitet och effektivitet. Företaget är representerat i 40 länder och har ofta varit epokgörande när det gäller innovation och nytänkande. Företaget verkar till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare. Väderstad AB ingår i Väderstad Holding AB som ägs av familjen Stark. Huvudkontoret med produktutveckling och produktion ligger i Väderstad. Väderstad-gruppen har cirka 1 200 medarbetare och omsatte 2.2 miljarder SEK under 2016. Väderstad AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Läs mer på www.vaderstad.com.

QEHS Director

Motiveras du av att arbeta koncernövergripande med frågor som rör kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet? Har du i tidigare roller framgångsrikt drivit förändringsarbete och därmed har god insikt i hur man skapar långsiktig stabilitet och utveckling I ett bolag? Då kan du vara den QEHS Director vi söker.

Som QEHS Director innebär ditt uppdrag att leda och utveckla vårt arbete med kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet inom Väderstad Group. I samverkan med koncernledningen ansvarar du för det övergripande strategiska arbetet inom ditt område vartefter du skapar förutsättningar för att omvandla långsiktiga strategier till tydliga processer, aktiviteter och arbetssätt. Du är ytterst ansvarig för ledningssystemen i bolaget och är representant i kontakter med myndigheter, kunder och leverantörer. Rollen innebär ett direkt ledarskap för verksamheten i Sverige, där du blir kvalitetschef för Väderstad AB vilket i dagsläget innebär ett personalansvar för ca 25 personer.

Vi söker dig som med framgång drivit såväl strategiskt som operativt förändringsarbete inom tillverkande bolag av betydande storlek. Du är mycket väl insatt i de standarder, myndighets – och kundkrav som rör ditt område och med ett holistiskt synsätt bidrar du med processer och arbetssätt som ger ökat värde för såväl kunden som för vår organisation. Vi ser gärna att du har en högre akademisk utbildning som grund att stå på och aktivt fyllt på med ny kunskap parallellt med ditt arbete. Du trivs med att vara ett bollplank för hela organisationen och har förmågan att bidra med dina kunskaper i på ett sätt som skapar engagemang och stolthet hos medarbetarna. Du kommer att lyckas för att du sätter tydliga och realistiska mål, är uthållig och förstår människors olika motivations- och drivkrafter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder en unik möjlighet att bygga en QEHS-organisation i toppklass i ett stabilt och framgångsrikt bolag med stark entreprenörsanda.

I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Position som arbetar med rekrytering av ledande befattningar och specialister. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Helen Einarsson Lundin eller Maria Svensson på tel: 036-330 09 06. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan.


Detta uppdrag är tillsatt.