Interim Supply Chain/Logistic Manager

Vi söker en riktigt vass SCM konsult för ett Interimsuppdrag om ca 6 månader. Vår kund befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas där en genomlysning av bolagets totala värdekedja är av stor vikt för att kunna ta nästa steg med verksamheten.

Vi söker dig som med framgång har utvecklat SCM processer kopplat till inköp, kapitalbidning,  materialhantering, produktionsplanering, logistik och leverantörsförhandlingar. Du har förmågan att på kort tid skaffa dig en helhetssyn över en komplex verksamhet och har kapaciteten att hantera många parallella processer och arbetsuppgifter. Vidare är du väl insatt i de styrmetoder och verktyg som används i ett tillverkande bolag och har talang för att analysera och utveckla nyckeltal. Tidsperioden för det aktuella uppdraget beräknas till ca 6 - 9  månader. Placering för uppdraget är Västra Götaland.

För frågor är du välkommen att kontakta Helen Einarson Lundin på 0703026135 eller Maria Svensson på 0766771288.